Stories/Vad är OEKO-TEX® Standard 100 och vad innebär det?

Vad är OEKO-TEX® Standard 100 och vad innebär det?

OEKO-TEX® Standard 100 är ett oberoende globalt test- och certifieringssystem för textila rå-, mellan- och slutprodukter i alla produktionsled. Certifieringen innebär att textilen i den färdiga produkten är fri från ohälsosamma kemikalier. Certifieringssystemet infördes 1992 och huvudsyftet är att utveckla provningskriterier, gränsvärden och testmetoder på vetenskaplig grund.

barecollective

Exempel på föremål som kan certifieras är rå och färgade/färdiga garner, vävda och stickade tyger, samt tillbehör som gummiband, knappar, blixtlås, sytråd eller etiketter. Även färdiga textilprodukter av olika slag som hushållstextil, sängkläder och frottéprodukter – för att nämna några – kan certifieras.

Produktcertifieringen är ett optimalt verktyg för företag inom textilbranschen för att kvalitetssäkra sina textilprodukter samt visa att textilen inte innehåller farliga ämnen för hud och hälsa. Idag certifierar ImseVimse sina produkter så långt det är möjlig enligt OEKO-TEX® Standard 100 Klass I för bebisar 0–3 år (Klass I är den produktklassen som har strängast kriterier). Våra certifierade produkter är märkta med Oeko-Tex-etikett på förpackningen och ImseVimses certifieringsnummer: SE12-208.

Vilka kriterier tar man hänsyn till?

Viktiga lagstadgade föreskrifter så som förbjuda azofärgämnen, formaldehyd, pentaklorfenol, kadmium, nickel. Hälsovådliga kemikalier även om de hittills inte har reglerats i lag. Krav i bilagorna XVII och XIV av Europeiska unionens kemikalieförordning REACH (Reach handlar om registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen), ECHA (European Chemicals Agency), SVHC-kandidatlistan (Substances of Very High Concern Indentification) som OEKO-TEX® gemenskapens expertgrupper har bedömt vara relevanta för dukar, textiler, kläder eller tillbehör. Diskussioner och utvecklingar som har bedömts vara relevanta tas i beaktande så snart och så effektivt som möjligt vid uppdateringar av krav Standard 100 by OEKO-TEX®. Krav från den amerikanska CPSIA (Consumer Product Safety Improvement Act) gällande bly. Talrika andra miljörelevanta substansklasser. OEKO-TEX® gör labbtester som omfattar förbjudna ämnen och har produktklasser där man kontrollerar skadliga ämnen utifrån textilernas och materialens respektive användningssyfte. De humanekologiska kraven blir även allt strängare beroende på hur intensiv hudkontakt man har med en produkt och hur känslig huden är.

Som nämndes tidigare har Imse och Vimse den strängaste produktklassen (OEKO-TEX® Standard 100 Klass I). Vi certifierar våra produkter i den striktaste klassen för att våra produkter sitter nära huden på spädbarn och små barn upp till 3 år. OEKO-TEX har fyra produktsklasser:

Produktklass I: Artiklar för spädbarn och små barn upp till 3 år (t.ex. underkläder, sparkdräkter, kläder, sängkläder, frottevaror)

Produktklass II: Artiklar nära huden (t.ex. underkläder, sängkläder, t-shirts, strumpor) Produktklass III Artiklar längre från huden (t.ex. jackor, ytterrockar)

Produktklass III: Dekorationsmaterial (t.ex. gardiner, dukar, överdrag för stoppade möbler) Certifikatet gäller i ett år (12 månader) med ett bestämt datum. Inför varje förlängning av certifikatet rapporterar Imse och Vimse in alla råmaterial med dess tillhörande certifikat och leverantörer. Stickprov och nya kontroller av materialen görs allt eftersom nya krav på gränsvärden uppdateras årligen av Oeko-Tex.

Källhänvisning: OEKO-TEX® Confidence In Textiles

BYT UT ENGÅNGSBOMULLSPADSEN MOT VÅRA TVÄTTBARA RENGÖRINGSRONDELLER! Det finns flera olika modeller av välja mellan. Självklart är de tillverkade av 100% ekologisk bomull och certifierad enligt OEKO-TEX® Standard 100 klass 1 för babyprodukter. Du hittar dem här.